Op het VMI NSK Indoor is het wedstrijdreglement 2018-2019 van de Atletiekunie van toepassing, in combinatie met de speciale wedstrijdbepalingen zoals vermeld in onderstaand document. Voor vragen omtrent het wedstrijdreglement kan contact gezocht worden via nskindoor2019@kronos.nl.

Wedstrijdbepalingen VMI NSK Indoor 2019